• Парламентът прие промените в Закона за устройството и застрояването на Столичната община

Парламентът прие промените в Закона за устройството и застрояването на Столичната община

Законопроектът претърпя съществени промени между първо и второ четене. Направени бяха две обществени обсъждания и текстовете са съобразени със становищата на неправителствените организации. Закона внася рационално, обмислено изменение, което решава основните проблеми на София с високото застрояване и с опазването на зелената система.

Основните акценти, които могат да бъдат изведени за гражданите и гостите на София са:
В централната градска част на столицата няма да се разрешава строеж на сгради с височина над 50 метра. Изключение ще се прави за имотите, попадащи в зоната на новия делови център на София.

В окончателния текст на закона е записано, че в 400-метровата зона около метростанциите извън централната градска част и извън районите "Триадица", "Лозенец", "Младост" и "Изгрев" сградите не трябва да надвишават 100 м височина. За останалата част от територията ограничението е 75 м.

За територията, ограничена от софийския Околовръстен път, южна строителна граница на София, бул. "Цар Борис III", допустимата височина на сградите е до 15 м.

В общия устройствен план на София могат да се определят устройствени зони за много високо строителство, в които височината на сградите не се ограничава, записаха още депутатите.

От окончателния вариант на промените отпаднаха подробно разписаните граници на териториите за много високо строителство, каквито се предвиждаха двустранно по Околовръстен път при ж.к. "Люлин" и по бул."Цариградско шосе" - от кръстовището на 7-ми км до р. Искър.

Отпадна и определението за "междублоково пространство".

В устройствените зони и в самостоятелните терени на зелената система след обществено обсъждане се допуска поставянето на преместваеми обекти, които не могат да заемат повече от 10 на сто от площта на имота.

Предвидени са и промени в Закона за териториалното деление на Столичната община и големите градове с цел конкретизиране на границите на районите "Витоша", "Панчарево", "Люлин", "Овча купел" и Банкя.