• Инспекцията по труда засили проверките в строителния бранш

Инспекцията по труда засили проверките в строителния бранш

От началото на април стартират традиционните засилени проверки в строителството, предвид затоплянето на времето и активизирането на строително-монтажните работи, съобщиха от изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".

Секторът е идентифициран като рисков както по отношение на безопасността на труда, така и по спазване на трудовото законодателство в областта на трудовите правоотношения - възникването им, работното време и почивките, заплащането на труда и т.н. Поради тази причина от години в Годишния план за дейността на инспекцията се планира специална мярка, насочена към контрол на строителните обекти, на които се извършват около 10% от всички проверки. За рисковете в сектора показателен е фактът, че всеки трети акт за спиране на дейност, необезопасено работно оборудване, обект или работно място, е бил в строителството.
Видът на обектите, които се подлагат на интензивен контрол -големи строителни обекти, обекти с голям обем изкопни работи, жилищни сгради и др., се определя, като се анализират данните на НСИ и други източници за тенденциите в сектора, уточняват от ГИТ.

През 2016 г. акцентът в контрола е бил върху строителството на сгради заради увеличения обем на този вид строително-монтажни работи. Интензивни проверки са извършвани и на обектите, включени в "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", като се взеха предвид рисковете, които създават строително-монтажните работи на височина по отношение на безопасността на труда.

Кратките срокове за изпълнение на дейностите, свързани със санирането по програмата, пък водят до пренебрегване на законодателните изисквания за работното време, до наемането на неквалифицирана работна ръка, работа без трудов договор и т.н.

В София беше организирана извънредна кампания, с акцент върху работното време, заради многото сигнали за работа в почивните дни и също заради увеличения обем на строителството на сгради. В рамките на кампанията проверки се извършваха и в почивните дни.

Интензивните проверки на новостроящите се сгради и сградите, включени в програмата по саниране, ще продължат и през 2017 г.